Välkommen till FAH!

FAH´s mål är att främja samarbete för att nå en god miljö.

FAH Kommunerna och Miljön är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 214 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

FAH Konferenser 2018

Boka redan nu in FAH vårmöte 3 – 4 maj 2018 i Stockholm och FAH höstmöte 3 – 4 oktober 2018 i Jönköping!

Inbjudan med teman kommer under våren.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

Varmt välkommen!