Välkommen till FAH!

FAH´s mål är att främja samarbete för att nå en god miljö.

FAH Kommunerna och Miljön är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 

Årsmöte 2018

Fredagen den 4 maj kl 08.30 har FAH – Kommunerna och Miljön årsmöte på Hotell Clarion Stockholm, Ringvägen 98, 104 60 Stockholm. Årsmöteshandlingar hittar du här.

Här finns nu valberedningens förslag till fyllnadsval vid årsmötet 2018.

FAH Konferenser 2018

Välkommen på

FAH vårmöte 3 – 4 maj 2018 på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98 på Södermalm i Stockholm.

Tema: Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön infrastruktur och luftkvalitetsarbete samt aktuellt som är på gång inom kommunernas tillsynsuppdrag  Inbjudan med anmälningslänk och detaljerat program finner du här.

Boka redan nu också in

FAH höstmöte 3 – 4 oktober 2018 i Jönköping. Inbjudan med teman kommer senare.

Målgruppen för FAH´s konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

Varmt välkomna!