Välkommen till FAH!

FAH´s mål är att främja samarbete för att nå en god miljö.

FAH Kommunerna och Miljön är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

FAH Konferenser 2018

FAH vårmöte 3 – 4 maj 2018 i Stockholm.

Tema: Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön infrastruktur och luftkvalitetsarbete samt aktuellt som är på gång inom kommunernas tillsynsuppdrag.

Dokumentation från vårmötet finner du här.

 

Boka redan nu också in

FAH höstmöte 3 – 4 oktober 2018 i Jönköping. Inbjudan med teman kommer inom kort.

Målgruppen för FAH´s konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

Varmt välkomna!