2017 Mötesinformation

Här finner du all dokumentation, anmälningar, inbjudan till möten under 2017

Årskonferens 3 – 4 maj i Stockholm
Årets teman är:
Kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan och myndighetsfrågor på gång

Boka in FAH Kommunerna och Miljön Årskonferens 3-4 maj

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.
Inbjudan med detaljprogram och anmälningslänk

Varmt välkomna!
Kallelse till ordinarie förbundsstämma den 4 maj

Förslag till nya medlemsavgifter 2018 (punkt 9)

Protokoll styrelsemöte 2 feb

Verksamhetsberättelse 2016

Bokslut

Revisionsberättelse för 2016