Om FAH

FAH har som målsättning att vara ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet ska ideelt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning.

Stadgar för FAH

Varför finns FAH?
FAH erbjuder sina medlemmarna tjänster som kunskapsspridare, kontaktnät och samordnare i gemensamma frågor. I förbundets löpande åtaganden ingår att ordna kurser och konferenser, ge ut publikationer, och på olika sätt följa utvecklingen inom miljövård, hälsoskydd och samhällsmedicinsk verksamhet mm.