Medlemmar

Medlemmar i förbundet kan vara statliga och kommunala organ, organisationer och sammanslutningar eller enskilda personer. Den gemensamma nämnaren är att man är verksam inom miljöområdet eller har intresse för frågorna.

Idag har FAH ca 320 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder eller motsvarande.