Styrelse

FAH´s styrelse väljs på årsmötet, året efter det har varit allmänna val. Vid behov sker fyllnadsval vid årsmötet som sammanfaller med förbundets vårkonferens.Ett arbetsutskott svarar för förbundets löpande verksamhet.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.

Ordförande Lars Thunberg Helsingborg Kommunalråd
Vice Ordförande Hanna Victoria Mörck Uppsala 1:e vice ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kassör Thomas Åkesson Kumla Verksamhetschef Miljö och Bygg
Sekreterare Anneli Nielsen Mönsterås Miljöchef
Bengt Hackberg Falkenberg V. ordf. miljö- o hälsoskyddsnämnden
Petter Forkstam Lund Ordf. Miljönämnden
Ann Karlsson Göteborg Vice ordf Miljö- och klimatnämnden
Anna Ragnar Haninge Ledamot Södertörns miljö- och hälso-skyddsförbund
Dan Westerberg Falun Ordf Myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor
Majvor Westberg-Jönsson Hudiksvall Kommunalråd, vice ordf KS och ledamot av KS planutskott
Göran Öhman Luleå Ordf miljö- och byggnadsnämnden
Andreas Sjögren Umeå Ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Sektionschef
Johan Büser Riksdagen Miljö- och jordbruksutskottet
 Revisorer Gunilla A Aurusell Kungsör
Lars V Andersson Lund
 Revisorsersättare Reidar Danielsson Linköping
Ingemar Josefsson Stockholm