Styrelse

FAH´s styrelse väljs på årsmötet, året efter det har varit allmänna val. Vid behov sker fyllnadsval vid årsmötet som sammanfaller med förbundets vårkonferens.Ett arbetsutskott svarar för förbundets löpande verksamhet.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.

Ordförande Lars Thunberg Helsingborg Kommunalråd
Kassör Thomas Åkesson Västra Mälardalens    Myndighetsförbund Förbundschef
Sekreterare Anneli Nielsen Mönsterås Miljöchef
Bengt Hackberg Falkenberg V. ordf. miljö- o hälsoskyddsnämnden
Petter Forkstam Lund Ordf. Miljönämnden
Ann Karlsson Göteborg Vice ordf Miljönämnden
Carl-Henrik Henmalm Tingsryd Ordf. Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Ragnar Haninge Ordf Södertörns miljö- och hälso-skyddsförbund
Dan Westerberg Falun Ordf Myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor
Hanna Victoria Mörck Uppsala 1:e vice ordf Miljö- och hälso- skyddsnämnden
Majvor Westberg-Jönsson Hudiksvall Kommunalråd, vice ordf KS och ledamot av KS planutskott
Göran Öhman Luleå Ordf miljö- och byggnadsnämnden
Andreas Sjögren Umeå Ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ann-Sofie Eriksson Sektionschef SKL
 Revisorer  Gunilla A Aurusell Kungsör
 Lars V Andersson Lund
 Revisorsersättare  Reidar Danielsson Linköping
 Ingemar Josefsson Stockholm